Estació de QA oficial - Portlaoise, Co. Laois, Ireland

  pm2.5 pm10 O3 IQA classificació       
Actual 0.6 1.1 1.1 FairAQ  
    

Predicciómin avg maxmin avg maxmin avg max           
29-09-20220.20.30.30.20.30.30.10.10.10.3Bona qualitat de l’aire
     
30-09-20220.10.30.50.20.30.50.10.10.10.5Bona qualitat de l’aire
     
01-10-20220.40.40.50.30.50.60.10.10.10.6Bona qualitat de l’aire
     
02-10-20220.40.50.60.50.60.70.10.10.10.7Bona qualitat de l’aire
     
03-10-20220.40.40.40.60.60.60.10.10.10.6Bona qualitat de l’aire
     
            

classificació IQA Els efectes sobre la salut s'han de basar només en valors mitjans de les 24 hores.
Bona qualitat de l’aire 0-1 La qualitat de l’aire es considera satisfactòria i la contaminació atmosfèrica presenta poc o cap risc
FairAQ 1-2 La qualitat de l’aire és acceptable; no obstant això, per a alguns contaminants pot haver-hi una preocupació moderada per a la salut per a un nombre molt reduït de persones que són inusualment sensibles a la contaminació atmosfèrica.
Qualitat de l’aire moderada 2-3 Els membres de grups sensibles poden experimentar efectes sobre la salut. És probable que el públic en general no es vegi afectat.
PoorAQ 3-4 Tothom pot començar a experimentar efectes sobre la salut; els membres de grups sensibles poden experimentar efectes més greus sobre la salut.
VeryPoorAQ 4-5 Advertiments sanitaris d’emergència. És més probable que tota la població es vegi afectada
ExtremelyPoorAQ > 5 Alerta sobre la salut: tothom pot experimentar efectes més greus sobre la salut
 Més informació:  Índex de qualitat de l’aire EPA      Dades del sensor capturades a: 29-09-2022 19:00